Ο Γαλλικός ποταμός και οι γεωτρήσεις της Ε.Υ.Α.Θ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο Γαλλικός ποταμός και οι γεωτρήσεις της Ε.Υ.Α.Θ.

Ραδαίος, Φίλιππος

Ο Γαλλικός είναι ένας ποταμός με μεγάλη οικολογική αξία ο οποίος πηγάζει από την οροσειρ< Κρούσσια και εκβάλει στον Θερμαικό κόλπο.Ο ποταμός έχει υποστεί υπερεκμετάλλευση τω1 υπόγειων νερών του και μεγάλη ρύπανση από την ρήψη διάφορων στερεών και υγρών αποβλήτω στην κοίτη του.Τα τελευταία έτη εμφανίζει ελάχιστη ροή και κατά τόπους μηδενική κυρίως του καλοκαιρινούς μήνες.Υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή είναι ο μεγάλος αριθμός των δημόσιω1 και ιδιωτικών γεωτρήσεων,υδρευτικών και αρδευτικών που έχουν διανοιχτεί τόσο στην κοίτη τοι όσο και στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του. Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ, συλλέγει το σύνολο της ημερήσιας ποσότητας νερού για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του νομού Θεσσαλονίκης, μέσω υδρογεωτρήσεων από 112 υπόγειες πηγές, κυρίως από τις περιοχές Χαλκηδόνα, Σίνδο, Ελεούσα, Αξιό και Αραβησσό, το οποίο συμπληρώνεται από τα νερά του διυλιστηρίου του ποταμού Αλιάκμονα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ύδρευση
Ποταμοί
Γεωτρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.