Ανεργία και απασχόληση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.: αξιολόγηση τω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανεργία και απασχόληση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.: αξιολόγηση τω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Συμεωνίδης, Αναστάσιος

Στις μέρες μας ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολεί τους πολίτες και τις εκάστοτε κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών της Ευρώπης και κατ’ επέκταση όλου του κόσμου και απαιτεί άμεση λύση είναι η ανεργία. Όλες οι χώρες προσπαθούν να την μειώσουν και να την κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα προβαίνοντας σε μέτρα και τακτικές για την αντιμετώπισή της. Κάποιες φορές όμως η απόρροια αυτών των ενεργειών – μέτρων οδηγεί στην όξυνση του προβλήματος, παρά στην ύφεσή του, η οποία συνήθως είναι βραχυχρόνια και σταδιακή. Το δυσεπίλυτο αυτό πρόβλημα θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στην παρακάτω εργασία ερμηνεύοντας και αναλύοντας κάποιες βασικές έννοιες, όπως τα είδη, οι διάφορες οικονομικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την ανεργία, ο τρόπος μέτρησης, οι συνέπειες καθώς και ορισμένοι τρόποι καταπολέμησης της ανεργίας σύμφωνα με τους ειδικούς. Εν συνεχεία θα παρατεθούν στατιστικά στοιχεία τα οποία εμφανίζουν μετρήσεις και πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από το Ελληνικό Κράτος για την αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, γίνεται μια εκτενής αναφορά για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, αναλύοντας τη χρησιμότητα των πολιτικών αυτών και αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα που έχουν στην κοινωνία. Επίσης, αναφέρονται οι επιπτώσεις τους, καθώς και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα, εξάγοντας βασικά συμπεράσματα και προτείνοντας λύσεις για την καλύτερη αξιοποίησή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.