Επαναχρησιμοποίηση οικιακών συσκευών - Αναδιαμόρφωση ηλεκτρικού ψυγείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επαναχρησιμοποίηση οικιακών συσκευών - Αναδιαμόρφωση ηλεκτρικού ψυγείου

Κελεσίδου, Κωνσταντίνα

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να καταδείξει και να εστιάσει στις μεθόδους και τις τεχνικές επεξεργασίας των ηλεκτικών συσκευών. Συγκεκριμένα στην επαναχρησιμοποίηση και την αναδιαμόρφωση ηλεκτρικών ψυγείων, η βελτιστοποίηση των οποίων θα συμβάλει στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής επεξεργασίας και τελικά μιας περιβαλλοντικής λογικής και αναπτυξιακής διαχείρισης των απορριμμάτων. γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της ανακύκλωσης με το πέρασμα των χρόνων. Την κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων και των ανακυκλωθέντων αντικειμένων. Την ιστορική εξέλιξη τους, τον τρόπο διαλογής και διαχείρησης τους, καθώς και τις νομοθετικές διαδικασίες σύμφωνα με τους νόμους που διέπει η Ευρωπαική Ένωση. Παρακάτω αναλύεται η έννοια του οικολογικού σχεδιασμόυ και οι διαδικασίες υλοποίησης του, καθώς και η ανάλυση του κύκλου ζωής του εκάστοτε προϊόντος. Τέλος παρουσιάζεται η ιδέα επανακατασκευής του ηλεκτρικού ψυγείου, η διαδικασία διαμόρφωσης βήμα προς βήμα και τα προβλήματα αντιμετώπισης τους, καθώς και το κόστος κατασκευής του προϊόντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση
Οικιακός εξοπλισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.