Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Νικούδης, Λάμπρος

Στην εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί το θέμα των αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχειών εταιρειών με αναφορά στις ενδεδειγμένες μεθόδους που προβλέπονται από την νομοθεσία και τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα και αφορούν την επαγγελματική περιούσια μιας επιχείρησης (Πάγιο & Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Καθαρή Θέση, Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Προβλέψεις) σύμφωνα με την ελληνική εμπορική και φορολογική νομοθεσία καθώς και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος, γίνεται αναφορά στα θέματα του λογιστικού χειρισμού των μετασχηματισμών των επιχειρήσεων (Συγχωνεύσεις, Εξαγορές) καθώς και στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Όμιλοι Επιχειρήσεων).

Thesis
NonPeerReviewed

Περιουσία
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.