Σύστημα εσωτερικού ελέγχου: εσωτερικός έλεγχος σε τράπεζα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου: εσωτερικός έλεγχος σε τράπεζα

Δαμιανίδης, Κωνσταντίνος

Η εργασία ασχολείται με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Γίνεται ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου σε τράπεζα. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι το σύνολο των μέτρων που σχεδιάζονται από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, με στόχο την εξασφάλιση ότι όλες οι εταιρικές λειτουργίες είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές, ότι η εταιρεία είναι σύμμορφη τόσο προς τους διεθνείς όσο και προς τους τοπικούς κανόνες και την εταιρική πολιτική, και ότι οι οικονομικές καταστάσεις της είναι αξιόπιστες. Ο εσωτερικός ελεγκτής αξιολογεί το κατά πόσον το σύστημα αυτό είναι επαρκές και, κατ’ επέκταση, σε ποιον βαθμό τα διευθυντικά στελέχη μπορούν να είναι σίγουρα ότι οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.