Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διεθνή πρότυπα ελέγχου

Δελήμπασης, Ιωάννης
Καλογεροπούλου, Μαρία-Βασιλεία

Η εργασία εξετάζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο θέμα, την έννοια, τις διακρίσεις, τα νομοθετήματα που αφορούν στα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια των διεθνών προτύπων ελέγχου και η εφαρμογή αυτών στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Εξετάζονται βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες μαζί με συναφείς οδηγίες σε μορφή επεξηγηματικού και άλλου υλικού. Αναφερόμαστε στη διερεύνηση των διατάξεων των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και στη διαδικασία την οποία ακολουθεί ο ελεγκτής για την αξιολόγηση των διαφόρων προτύπων, την ευθύνη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα στα οποία ο ελεγκτής κατέληξε και περιέχονται στην τεκμηρίωση ελέγχου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή πρότυπα ελέγχου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.