Οι προοπτικές ανάπτυξης του τριτογενή τομέα στη Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Οι προοπτικές ανάπτυξης του τριτογενή τομέα στη Δυτική Μακεδονία

Μήτσιου, Θεμιστοκλής

Η παρούσα εργασία, αρχικά, πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στα δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία του νομού Γρεβενών ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τουρισμός στο νομό καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του τριτογενούς τομέα. Παρακάτω αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία του Νομού Καστοριάς ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται οι υποδομές μεταφορών καθώς και οι λοιπές μεταφορών, η Μεταποίηση, η Καθετοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της γούνας αλλά και η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα δημογραφικά στοιχεία του νομού Κοζάνης. Ακόμη, θα αναλύσουμε τα ισχυρά σημεία του νομού αλλά και τις διάφορες επιχειρηματικές δυνατότητες έτσι ώστε να δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης τριτογενούς τομέα. Παρακάτω πραγματοποιείται αρχικά μια σύντομη αναφορά στα δημογραφικά στοιχεία του νομού Φλώρινας ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η υποδομή στις μεταφορές, επιχειρηματικές υποδομές. Τέλος, παρουσιάζονται οι προτάσεις και ενέργειες για την περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών και των ισχυρών σημείων της Περιφέρειας και ταυτόχρονα τον περιορισμό των υφιστάμενων απειλών και αδυναμιών της.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακός προγραμματισμός
Γουνοποιία
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.