Σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία: leasing, factoring και venture capital και η επίδρασή τους στη ρευστότητα των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία: leasing, factoring και venture capital και η επίδρασή τους στη ρευστότητα των επιχειρήσεων

Τζάτζο, Ντόναλτ

Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση της έννοιας και της χρησιμότητας του Leasing, Factoring και του Venture Capital ως σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και πως τα χρηματοδοτικά εργαλεία αυτά επηρεάζουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων. To Leasing είναι μια σύμβαση, με βάση την οποία ο εκμισθωτής παραχωρεί τη χρήση του μισθίου στον αντισυμβαλλόμενο μισθωτή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα έναντι περιοδικών πληρωμών. Οι δύο βασικές μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι η χρηματοοικονομική μίσθωση και η λειτουργική μίσθωση. Tο Factoring ως τρόπος χρηματοδότησης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης και αποτελεί έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο της βελτίωσης της ρευστότητας μίας επιχείρησης, ενώ παράλληλα μειώνεται το λειτουργικό κόστος και αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα των επιχειρήσεων καθώς και οι διαδικασίες διαχείρισης, της λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων μιας επιχείρησης που ανατίθεται στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί ως πράκτορας. Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών είναι ένα σημαντικό στοιχείο στις διεργασίες σχηματισμού κεφαλαίου, στην τεχνολογική καινοτομία και την περιφερειακή εκβιομηχάνιση. Η οικονομική θεωρία υποθέτει μια τέλεια ελεύθερη και κινητή αγορά και υπό αυτήν την οπτική θα αναμέναμε το venture capital να ρέει ελεύθερα κατά μήκος του χώρου. Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών όμως αποτελεί μια μοναδική μορφή της οικονομίας, συνδυάζοντας στοιχεία τόσο της οικονομικής όσο και της βιομηχανικής αγοράς. Το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, κίνδυνο και διφορούμενη πληροφόρηση. H επίδραση του venture capital πάνω στη ρευστότητα των επιχειρήσεων είναι θετική αν και όχι τόσο αποτελεσματική όσο τα προηγούμενα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Venture capital
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.