Η επιχειρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας σύμφωνα με τους Σωκρατικούς: Ξενοφώντα, Πλάτωνα και Αριστοτέλη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η επιχειρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας σύμφωνα με τους Σωκρατικούς: Ξενοφώντα, Πλάτωνα και Αριστοτέλη

Φάκκα, Αγγελική

Οι ρίζες των όρων επιχειρηματικότητα και οικονομία βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα. Η βάση της αρχαίας Ελληνικής οικονομίας ήταν ο ανεξάρτητος αγρότης δηλαδή, αυτός που παρήγαγε αγαθά μόνο για προσωπικό του όφελος. Κατ' αυτό τον τρόπο ξεκίνησε και η λειτουργία της κοινωνίας «πόλη». Κάθε πόλη προσπαθούσε να καλύψει τις ανάγκες τις με την εγχώρια παραγωγή έτσι, περιόρισαν τις εισαγωγές και κατά συνέπεια, την εκμετάλλευση γιατί κατά τη γνώμη των αρχαίων οι οικονομικές συναλλαγές από «οίκο» σε «οίκο» και από «πόλη» σε «πόλη» ήταν η αρχή της δολιοφθοράς. Οι τρείς αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι που εξέτασαν πιο λεπτομερώς την «οικονομική» και «επιχειρηματική» συμπεριφορά των ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα, και στη συνέχεια μέσα από τα συγγράμματά τους εξέφρασαν τις απόψεις τους είναι ο Ξενοφών, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φιλόσοφοι, Αρχαίοι
Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.