Η ασφάλεια στα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ασφάλεια στα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τονικίδης, Σπυρίδων

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από τη ραγδαία εξάπλωση των υπολογιστών και την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των ευκολιών που παρέχει η Πληροφορική Τεχνολογία, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Η δικτύωση στους υπολογιστές αποτελεί μέχρι και τις μέρες μας μία από τις σπουδαιότερες υπηρεσίες που προσφέρει η Πληροφορική Τεχνολογία. Το Διαδίκτυο είναι η ευρύτερη μορφή δικτύωσης υπολογιστών και δισεκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο είναι χρήστες της τεχνολογίας του Διαδικτύου. Οι απειλές που αφορούν στην ακεραιότητα των μηνυμάτων που ανταλλάσσουν δύο οι περισσότεροι χρήστες ενός ιδιωτικού, εταιρικού ή δημόσιου δικτύου πληθαίνουν συνεχώς. Εισβολείς που προσπαθούν να υποκλέψουν άλλοτε σημαντικές και άλλοτε λιγότερο σοβαρές πληροφορίες κάνουν τους χρήστες να νιώθουν τον κίνδυνο πιο αισθητά και τους αναγκάζουν να λάβουν διάφορα μέτρα προκειμένου να προστατευτούν. Εκτός από τη χρήση αυστηρότερων πρωτοκόλλων δρομολόγησης, των εκπεμπόμενων πακέτων μηνυμάτων, που σχεδιάζουν καθημερινά και εξελίσσουν οι προγραμματιστές υπάρχουν μία σειρά από άλλα μέτρα που μπορούν να προστατέψουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τους χρήστες των δικτύων υπολογιστών. Τα μέτρα αυτά σχετίζονται με εξελιγμένες μεθόδους κρυπτογράφησης, εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και αυθεντικοποίησης των χρηστών, συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (intrusion detection systems) ή ακόμη με την εγκατάσταση από την πλευρά του χρήστη απλών λογισμικών προγραμμάτων ανίχνευσης και εξόντωσης κακόβουλου λογισμικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.