Το δημόσιο χρέος: εξέλιξη και συνέπειες στην οικονομία

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Το δημόσιο χρέος: εξέλιξη και συνέπειες στην οικονομία

Τσουμάνης, Ανδρέας

Στόχος της εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη μια σαφή και πιο συγκεκριμένη άποψη του τι εστί δημόσιο χρέος, τι επιδράσεις έχει σε διάφορους τομείς αλλά και στον ίδιο.Είναι ένα θέμα που ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί και να γνωρίζει σε βάθος την λειτουργία και την επίδρασή του, δηλαδη το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξέλιξη της οικονομίας και στη πολιτική που ασκείται. Όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή της εργασίας, ως αφετηρία αναπτύσσονται πρωταρχικές έννοιες όπως δημόσιο χρέος, έλλειμμα, ΑΕΠ, που αναφέρονται συχνά και καθ’ ολη τη διάρκεια της εργασίας βοηθώντας τον αναγνώστη να έχει πλήρη κάλυψη των εννοίων και να βγάζει εύκολα νόημα της τρέχουσας ανάλυσης στην οποία βρίσκεται. Έπειτα αναλύεται η εξέλιξη του χρέους και ποιος ο ρόλος του δημόσιου δανεισμού για το χρέος στη μελλοντική πορεία του, που εξυπηρετούν οι διάφορες μορφές δανειών αλλά και η πολιτική έκδοσης ομολόγων ως η διαδεδομένη μορφή χρηματοδότησης. Ένα κύριο σημείο της εργασίας είναι αναφόρα στη βιωσιμότητα του χρέους, πότε αυτό χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο,ποιες οι επιπτώσεις που έχει στην οικονομία στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον και ποιά είναι τα δημοσιονομικά μέτρα και προσαρμογές που πρέπει να ληφθούν ώστε να παραμείνει ένα χρέος βιώσιμο. Στη συνέχεια στρέφουμε τη προσοχή στη μέτρηση του δημόσιου χρέους πάνω στα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας, ποιές είναι οι κατηγορίες που επηρεάζουν την εξέλιξη του χρέους ανεξάρτητα απο το έλλειμμα αλλά και σχετικοί πίνακες με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οπού αναγράφονται δείκτες για τη σύσταση και το ύψος του χρέους. Στο επόμενο κεφάλαιο δίνεται μια καθαρή ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της ευρωζώνης με τις διακυμάνσεις που υπάρχουν στο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και στο έλλειμμα αντίστοιχα βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαφορετική πορεία που ακολουθούν οι χώρες ως προς τη δημοσιονομική προσαρμογή που δέχονται αναλογικά του ύψους του χρέους τους. Επιπτώσεις αναφέρονται και ως προς την ανεργία και τα ποσοστά απασχόλησης, καθώς αναφορά γίνεται και για τις απώλειες που δέχονται στις θέσεις εργασίας και την μείωση του εισοδήματος στις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία - Δημόσιος Τομέας - Ελλάδα
Δημόσιο χρέος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)