Ο ρόλος της ηγεσίας στη λήψη των αποφάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος της ηγεσίας στη λήψη των αποφάσεων

Κυριάκου, Ευστρατία
Τομπουλίδου, Ροδόπη

Οι ηγετικές ικανότητες των στελεχών και κυρίως αυτών που ασκούν διοίκηση καθώς και η σχέση της ηγετικής συμπεριφοράς στους οργανισμούς με την γενικότερη επίδοση και πιο συγκεκριμένα με την χρηματοοικονομική επίδοση της εταιρίας είναι ένα θέμα το οποίο όλο και περισσότερο απασχολεί το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Η συμπεριφορά των ηγετών στους οργανισμούς και ιδιαίτερα η μετασχηματιστική ηγεσία παίζουν στις μέρες, ίσως περισσότερο από ποτέ, σημαντικό ρόλο για κάθε είδους αλλαγή στους οργανισμούς και συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία τους. Επιπλέον, η έννοια της οργανωσιακής ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με την ηγεσία και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για μια εύρωστη και κερδοφόρα πορεία του οργανισμού. Η ηγεσία αποτελεί θεμέλιο λίθο σε μία επιτυχημένη επιχείρηση και συμβάλει τα μέγιστα στην βελτίωση των κερδών και φυσικά στην παρακίνηση των εργαζομένων. Με άλλα λόγια, δηλαδή, η επιτυχία κάθε διαμορφούμενης στρατηγικής συνίσταται στην δυνατότητα να υποστηρίζεται επαρκώς από μία αποτελεσματική ηγεσία. Σημαντικό είναι να έχει κανείς την ικανότητα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στην ηγεσία, την διοίκηση και την σχέση ανάμεσά τους καθώς επίσης και το ρόλο που παίζει η κάθε μια στην οργανωσιακή ανάπτυξη και την χρηματοοικονομική επίδοση. Τα ευεργετικά οφέλη της ηγεσίας στην συνολική οργανωσιακή επίδοση και ανάπτυξη έχουν επιβεβαιωθεί από πολλές επιχειρήσεις άλλοτε μικρότερου και άλλοτε μεγαλύτερου βεληνεκούς. Η διοίκηση η οποία ασχολείται κυρίως με θέματα λειτουργικού και τακτικού επιπέδου είναι αυτή που καλείται να εφαρμόσει τις στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνει η ηγεσία σε κάθε οργανισμό. Τα οφέλη της καλής συνεργασίας ηγεσίας και διοίκησης είναι πολύ σημαντικά και δύνανται να οδηγήσουν την επιχείρηση σε εξαιρετικά επικερδή μονοπάτια.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.