Η ανακύκλωση στο Δήμο Πειραιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ανακύκλωση στο Δήμο Πειραιά

Μουλατσιώτης, Γεώργιος Π.

Από τη θεωρητική ανάλυση του θέματος σχετικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: α. Μεγάλη ποικιλία υλικών στα απορρίμματα δύναται να ανακυκλωθεί και κατόπιν να μετατραπεί σε υλικά ή ακόμη και καύσιμη ύλη για την εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπών. β. Βασική διαδικασία για την ανακύκλωση υλικών είναι ο διαχωρισμός τους στην πηγή. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη διαλογή στην πηγή και μάλιστα να επεκταθεί και στα οργανικά απόβλητα δηλαδή να προωθηθεί η Από τη θεωρητική ανάλυση του θέματος σχετικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: α. Μεγάλη ποικιλία υλικών στα απορρίμματα δύναται να ανακυκλωθεί και κατόπιν να μετατραπεί σε υλικά ή ακόμη και καύσιμη ύλη για την εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπών. β. Βασική διαδικασία για την ανακύκλωση υλικών είναι ο διαχωρισμός τους στην πηγή. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη διαλογή στην πηγή και μάλιστα να επεκταθεί και στα οργανικά απόβλητα δηλαδή να προωθηθεί η κομποστοποίηση. γ. Σημαντική η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος ανακύκλωσης. δ. Η ανακύκλωση έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον δήμο ε. Με την ανακύκλωση πετυχαίνεται εξοικονόμηση ενέργειας ζ. Ανακυκλώνοντας προϊόντα βοηθάμε στην προστασία του περιβάλλοντος. . γ. Σημαντική η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος ανακύκλωσης. δ. Η ανακύκλωση έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον δήμο ε. Με την ανακύκλωση πετυχαίνεται εξοικονόμηση ενέργειας ζ. Ανακυκλώνοντας προιόντα βοηθάμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Ανακύκλωση οχημάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.