Οι διαρθρωτικές αδυναμίες του τριτογενή τομέα στη Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι διαρθρωτικές αδυναμίες του τριτογενή τομέα στη Δυτική Μακεδονία

Μπαλογιάννη, Φωτεινή

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο περιφερειακό πρόβλημα, που παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών. Διανύοντας μία εποχή ραγδαίων οικονομικών μετασχηματισμών, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη διεθνοποίηση, σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και πρωτοφανή τεχνολογική πρόοδο, παρατηρούμε ότι η παγκόσμια οικονομία έχει κάνει σημαντική πρόοδο. Παρόλα αυτά, οι αδυναμίες, τόσο μεταξύ των περιφερειών, όσο και στο εσωτερικό τους, δεν έχουν μειωθεί σημαντικά, και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αυξηθεί. Μία σειρά από περιοχές, σε εθνικό επίπεδο δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αλλαγές στο περιβάλλον τους και να αντιμετωπίσουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια καταγράφονται οι δείκτες μέτρησης του περιφερειακού προβλήματος (οικονομική γεωγραφία, δημογραφικοί δείκτες, κοινωνικές και παραγωγικές υποδομές κ.α.). Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται τα προγράμματα ανάπτυξης και προτείνονται λύσεις για το περιφερειακό πρόβληματα. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.