Ανάπτυξη ιστοσελίδας ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με χρήση PHP, MySQL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη ιστοσελίδας ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με χρήση PHP, MySQL

Ρούγκου, Παναγιώτα

Ο κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εκμάθηση των γλωσσών προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία ιστοσελίδας και χειρισμού ενός προγράμματος με την χρήση βάσης δεδομένων. Η εργασία έχει σαν στόχο να σας παρουσιάσει με απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο την ανάπτυξη βασιζόμενων στο web εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Έχει ως στόχο να γίνει κατανοητή η χρήση του προγράμματος διαχείρισης εγγράφων και να δώσει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα μιας μικρής ιστοσελίδας. Η εργασία αυτή αναπτύχθηκε με τη χρήση των γλωσσών PHP, HTML και Javascript καθώς και με τη βοήθεια πακέτων λογισμικού dojo και tcpdf . Για τη δημιουργία βάσης της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε η MySQL. Ως βοηθητικές εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν ο κειμενογράφος Aptana,η εφαρμογή phpMyAdmin για τη διαχείριση της βάσης και ο φυλλομετρητής Firefox.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Πρωτόκολλα
Ηλεκτρονικά έγγραφα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.