Οι πληροφορίες στον αέρα: ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών (802.11)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι πληροφορίες στον αέρα: ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών (802.11)

Σταθόπουλος, Δημήτριος

Κύριος στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της ασύρματης δικτύωσης και η ανάλυση βασικών θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με αυτή. Η εργασία αυτή ξεκινάει προσεγγίζοντας την ιδέα της ασύρματης δικτύωσης με απλούς και κατανοητούς όρους. Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Ακόμη εξετάζονται οι συνέπειες της επίδρασης των ραδιοσημάτων στον ανθρώπινο οργανισμό και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αναφέρονται και αναλύονται όλα εκείνα τασυστατικά που απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο ασύρματο δίκτυο. Αναλυτικότερα περιγράφονται η φυσική αρχιτεκτονική του, οι συσκευές που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες καθώς και το απαραίτητο δικτυακό λογισμικό. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στην έως τώρα πορεία της ασύρματης δικτύωσης και στις προοπτικές της σε βάθος χρόνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.