Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση εταιρίας: ΕΛ.ΠΕ.

Ιωαννίδου, Φωτεινή

Θέμα της εργασίας είναι η ανάλυση της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής καλούμαστε να μελετήσουμε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα τις μεταβολές αυτών από το έτος 2008 στα οικονομικά έτη 2009 και 2010 καθώς και μερικούς από τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε καλύτερα την οικονομική κατάσταση της ΕΛ.ΠΕ.. Μελετάμε την εικόνα του κλάδου των πετρελαιοειδών μέσα από τα οικονομικά στοιχεία του, την περιουσιακή διάρθρωση, της επενδύσεις αλλά και μέσα από τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.