Ποιοτικά χαρακτηριστικά αβγών ορνιθών χωρικής εκτροφής

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά αβγών ορνιθών χωρικής εκτροφής

Παπαδοπούλου, Κυριακή

Η ορνιθοτροφία αποτελεί το δυναμικότερο κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας, αφού η αυτάρκεια που εξασφαλίζει σε αυγά ή κρέας ξεπερνάει το 90%. Oι πτηνοτροφικές μονάδες, ανάλογα με τη μέθοδο εκτροφής που εφαρμόζουν και τον αριθμό πτηνών που εκτρέφουν ανήκουν στη χωρική (εκτατική) ή στη συστηματική (εντατική) ορνιθοτροφία. Παρά την ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη που παρουσιάζει η συστηματική ορνιθοτροφία η εκτροφή ορνίθων ή ορνιθίων στις αυλές των αγροτικών σπιτιών κατά τον παραδοσιακό τρόπο συνεχίζει να λαμβάνει χώρα παρόλο που το ποσοστό της μειώνεται. Καταναλωτές που διαμένουν σε αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές καταναλώνουν προϊόντα χωρικής ορνιθοτροφίας θεωρώντας ότι είναι ποιοτικά καλύτερα σε σχέση με τα εμπορικά προϊόντα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών δεν έχουν μελετηθεί. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών και της οξειδωτικής σταθερότητας αβγών ορνίθων χωρικής εκτροφής υπό οικιακές συντήρησης. Χρησιμοποιήθηκαν αυγά ορνίθων που προέρχονταν από όρνιθες χωρικής εκτροφής. Στα αυγά έγιναν μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών και οξειδωτικής σταθερότητας (κρόκος) κατά τη συντήρησή τους για περίοδο 28 ημερών στους 4C. Οι μετρήσεις που έγιναν στον κρόκο (λέκιθο) του αυγού έδειξαν ότι η ένταση χρώματος της λέκιθου παρουσίασε βαθμιαία μείωση και ότι ο βαθμός οξείδωσης του λίπους είναι χαμηλότερος στα αυγά χωρικής εκτροφής σε σχέση με προϊόντα της οργανωμένης ορνιθοτροφίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πτηνοτροφία
Καταναλωτές - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)