Πληροφοριακά συστήματα υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα υγείας

Ακριβού, Νικολέτα

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων υγείας και η εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι έννοιες της πληροφορίας, των δεδομένων και της γνώσης και καταλήγει στον ορισμό της πληροφορίας. Παρακάτω γίνεται θεώρηση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας με έμφαση στη συνεισφορά τους στη φροντίδα υγείας. Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία για τη χρήση των καρτών υγείας και πρόνοιας. Συνεχίζοντας αναλύονται οι εφαρμογές της τηλεϊατρικής και της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη-σύγκριση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγεία και υγιεινή
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.