Η διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων υπό την εποπτεία του θεσμού της Βασιλείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων υπό την εποπτεία του θεσμού της Βασιλείας

Αννουσάκης, Νικόλαος
Λάμπα, Κωνσταντινιά

Η εργασία σκοπό έχει τη λεπτομερή παρουσίαση των κινδύνων που ενυπάρχουν στον τραπεζικό τομέα καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τα ιδρύματα για την πρόβλεψη, μέτρηση και αντιμετώπισή τους. Στην εργασία θα παρουσιαστούν γενικά στοιχεία για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να είναι σε θέση ο αναγνώστης να κατανοήσει εισαγωγικές έννοιες για τις οποίες θα γίνει μεγαλύτερη ανάλυση στη συνέχεια. Έννοιες οι οποίες αποτελούν τη βάση για τα στοιχεία που ακολουθούν και αφορούν στη διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων. Επίσης περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στην παρουσίαση και ανάλυση των τραπεζικών κινδύνων, ενώ γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμησή τους. Αναφέρεται στο θεσμό της Βασιλείας. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο έχει σκοπό να διασφαλίσει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και να αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους κινδύνους. Από το πρώτο σύμφωνο που εκδόθηκε το 1988 έως και σήμερα έχουν γίνει αναθεωρήσεις και επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα. Στο τέλος παρουσιάζονται οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και μέτρηση των τραπεζικών κινδύνων με τη χρήση τόσο απλών όσο και επιστημονικών μεθόδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.