Η εφαρμογή της οριζόντιας και κάθετης χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε ανώνυμη εταιρεία: Εβρίτικα Κελλάρια Α.Ε. - Κλάδος Οινοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εφαρμογή της οριζόντιας και κάθετης χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε ανώνυμη εταιρεία: Εβρίτικα Κελλάρια Α.Ε. - Κλάδος Οινοποιίας

Κοπρά, Δήμητρα
Τοπούζη, Μαριάνα

Η εργασία γίνεται για τη διερεύνηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων μιας νεοσύστατης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της οινοποιίας. Θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες και έγκυρες αναφορές και οικονομικά στοιχεία του κλάδου της ελληνικής και διεθνούς οινοποιίας και θα πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας με τη χρήση οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης καθώς και των αριθμοδεικτών. Αναφέρονται ιστορικά στοιχεία, τεχνοτροπίες και εγκαταστάσεις της εταιρίας Εβρίτικα Κελλάρια Α.Ε. και παραθέτονται στο παράρτημα οι ισολογισμοί των ετών που χρησιμοποιήθηκαν όπως αυτοί δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εφαρμογή της χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε τέσσερα έτη λειτουργίας, προέκυψαν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την οικονομική της κατάσταση. Διάφοροι παράγοντες επηρέασαν την παραγωγή και τις πωλήσεις της εταιρείας, όπως φαίνεται και από τις αναλύσεις, κατά το έτος 2009 και αναλύονται διεξοδικά στα συμπεράσματα της διατριβής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.