Το viral marketing ως μέσο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το viral marketing ως μέσο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

Αλεξανδρής, Δημήτριος
Σπανός, Αναστάσιος

Η πτυχιακή αυτή στοχεύει στο να εξετάσει και να παρουσιάσει το viral marketing, ως μέσο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται, εν συντομία, ο ορισμός του marketing και οι βασικές του λειτουργίες στην αγορά. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται και σχολιάζονται εκτενώς τα διάφορα εργαλεία προώθησης προϊόντων στην αγορά. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Word of Mouth επικοινωνία, η Electronic Word of Mouth επικοινωνία, το Viral Marketing καθώς επίσης, και το Direct Marketing. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανάλυση του Viral Marketing ως μέσο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενότητες που θα ακολουθήσουν έχουν σκοπό να παρουσιάσουν τους βασικούς πυλώνες του Viral Marketing και το πώς η σωστή χρήση του θα μπορούσε να οδηγήσει στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, στην ελεύθερη αγορά. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, και χρησιμοποιώντας παραδείγματα και σχετικές αναφορές η πτυχιακή αυτή δίνει μία σαφή εικόνα του συγκεκριμένου, πολύ δημοφιλούς αλλά αρκετά αμφιλεγόμενου, μέσου προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.