Διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές αγορές: θεωρητική προσέγγιση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές αγορές: θεωρητική προσέγγιση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Αραμπατζή, Αλεξία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνά την πλευρά της σύγχρονης επιχειρηματικής διαδικτυακής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάγκη των επιχειρήσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πιο έντονη από ποτέ, γεγονός που έχουν καταστήσει τις διεπιχειρησιακές (Β2Β) ηλεκτρονικές αγορές ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη των διεπιχειρησιακών (Β2Β) ηλεκτρονικών αγορών και των χαρακτηριστικών τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερο θέματος που είναι το ηλεκτρονικό. Στη συνέχεια αποσαφηνίζεται ο ορισμός των διεπιχειρησιακών (Β2Β) ηλεκτρονικών αγορών και παρουσιάζονται τα πιο βασικά χαρακτηριστικά τους. Τέλος η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση κάποιων γενικών συμπερασμάτων όπως αυτά προέκυψαν από την έρευνα και συγγραφή της εργασίας, ενώ επιχειρείται μια σύγκριση των ελληνικών και ευρωπαϊκών διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών αγορών. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των μελλοντικών τους τάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.