Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε ζητήματα ανταγωνισμού και χρηματοοικονομικής ανάλυσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε ζητήματα ανταγωνισμού και χρηματοοικονομικής ανάλυσης

Βλατίτση, Δήμητρα

Στο Πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας τοποθετείται το εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο της Τεχνολογίας . Πιο συγκεκριμένα, θα επιχειρηθεί να εξετασθεί η τεχνολογική πρόοδος και η τεχνολογική αλλαγή, σε ιστορικό επίπεδο και να αναλυθεί ο όρος, η έννοια και τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της Καινοτομίας στην καθημερινή μας ζωή και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κατά την εξέλιξή της. Αναφέρονται οι δημιουργίες καινοτομικών προϊόντων και τα είδη τους, καθώς και σε ποιές μορφές διακρίνεται η ίδια η Καινοτομία. Σε συνδυασμό των δύο παραπάνω κεφαλαίων προκύπτει το Τρίτο Κεφάλαιο, στο οποίο περιγράφεται η σημαντική συμβολή της Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη ζωή του ανθρώπου. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του Ανταγωνισμού και επισημαίνεται και αναπτύσσεται το Μοντέλο των Πέντε Ανταγωνιστικών Δυνάμεων. Τέλος, δίδεται μια σύντομη αναφορά των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του Ανταγωνισμού. Κατόπιν κατανόησης των παραπάνω εννοιών, ακολουθεί το Πέμπτο Κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή της Διαχείρισης της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας στον Ανταγωνιστικό Τομέα και τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται. Τονίζονται οι Στόχοι και η επίδραση της κινητής τηλεφωνίας για την επίτευξη των Στόχων αυτών. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η έννοιας της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, τόσο στην Τεχνολογία, όσο και στην Καινοτομία, ενώ ακόμα, παρατίθεται αναλυτική περιγραφή και από άποψη χρηματοοικονομικής ανάλυσης ένα καινοτομικό τεχνολογικό παράδειγμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανταγωνισμός
Τεχνολογία και οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.