Πληροφοριακά συστήματα υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα υγείας

Βουνοτρυπίδου, Όλγα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να ερευνήσει τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων στην Ελλάδα. Παρουσιάζει τα υπάρχοντα Π.Σ, σε διάφορα Νοσοκομεία της Ελλάδος (Κρατικά – Ιδιωτικά), τον τρόπο λειτουργίας, την αρχιτεκτονική τους, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Εξετάζει , τις μελλοντικές δυνατότητες τους και παρουσιάζει τον τρόπο σχεδιασμού, κωδικοποίησης, και επικοινωνίας τους με άλλα συστήματα, ώστε να επιτευχθεί η σωστή χρήση και ανταλλαγή των πληροφοριών στις Μονάδες Υγείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υπηρεσίες υγείας
Τηλεϊατρική
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.