Πρωτόκολλα μετάδοσης haptic δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πρωτόκολλα μετάδοσης haptic δεδομένων

Γρηγοριάδου, Δέσποινα

Βασικό στόχος ήταν η δημιουργία ενός δικτύου που θα εξασφάλιζε την επικοινωνία απομακρυσμένων υπολογιστικών δικτύων, έστω και κάποιοι από τους ενδιάμεσους κόμβους ήταν ανενεργοί για κάποιο χρονικό διάστημα. Αρχικά μελετάται η ασφάλεια του υπολογιστή και των δικτύων. Παρακάτω επεξηγείται ο ορισμός για την Εικονική Πραγματικότητα, που έχει γίνει πρόσφατα γνωστός αλλά και από τους πλέον διαδεδομένους στο χώρο των υπολογιστών. Στη συνέχεια αναλύεται η πειραματική μελέτη για την καθυστέρηση και οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται καθώς και η απτική τεχνολογία και οι δύο κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Εικονική πραγματικότητα
Πρωτόκολλα
Internet

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.