Πρωτόκολλα μετάδοσης haptic δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πρωτόκολλα μετάδοσης haptic δεδομένων

Γρηγοριάδου, Δέσποινα

Βασικό στόχος ήταν η δημιουργία ενός δικτύου που θα εξασφάλιζε την επικοινωνία απομακρυσμένων υπολογιστικών δικτύων, έστω και κάποιοι από τους ενδιάμεσους κόμβους ήταν ανενεργοί για κάποιο χρονικό διάστημα. Αρχικά μελετάται η ασφάλεια του υπολογιστή και των δικτύων. Παρακάτω επεξηγείται ο ορισμός για την Εικονική Πραγματικότητα, που έχει γίνει πρόσφατα γνωστός αλλά και από τους πλέον διαδεδομένους στο χώρο των υπολογιστών. Στη συνέχεια αναλύεται η πειραματική μελέτη για την καθυστέρηση και οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται καθώς και η απτική τεχνολογία και οι δύο κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Εικονική πραγματικότητα
Πρωτόκολλα
Internet

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.