Ελληνικό τραπεζικό και χρηματιστηριακό σύστημα = Greek banking & stock market system

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Ελληνικό τραπεζικό και χρηματιστηριακό σύστημα = Greek banking & stock market system

Μισαηλίδου, Κωνσταντίνα

Γενικός σκοπός και στόχος της πτυχιακής μου εργασίας είναι να ερευνηθεί και να αναλυθεί τόσο το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα όσο και η επιρροή του χρηματιστηριακού συστήματος στο γενικό οικονομικό σύνολο. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αλλά και η αντιμετώπιση των καθημερινών υποχρεώσεών μας, έχουν καταστήσει επιβλητική την παρουσία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην ζωή των Ελλήνων και ιδιαίτερα στην ζωή των Ελληνικών νοικοκυριών αλλά και στην ζωή των Ελληνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα θα αναλυθεί η πορεία του τραπεζικού συστήματος αλλά και του χρηματιστηριακού, ο βαθμός ικανοποίησης των πιστοληπτών με τα Τραπεζικά Ιδρύματα, όπως επίσης και η επιρροή του Χρηματιστηρίου στα Ελληνικά οικονομικά δρώμενα. Η πορεία του τραπεζικού αλλά και του χρηματιστηριακού συστήματος αφορά όλα τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτά. Άλλωστε οι πρώτες τραπεζικές εργασίες παρουσιάστηκαν στον 8ο αιώνα! Οι αρχαίοι Έλληνες τοποθετούσαν τα χρήματά τους για ασφάλεια στους ναούς, δέχονταν καταθέσεις, χορηγούσαν δάνεια και αντάλλασαν νομίσματα. Επομένως είναι σαφές η σημαντικότητα της παρουσίας των τραπεζικών ιδρυμάτων στην ζωή μας και αυτή θα αναλυθεί και θα παρουσιαστεί στην συνέχεια της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)