Επιπτώσεις και προσδοκίες από τη λειτουργία ενός τμήματος ΑΕΙ σε μια μικρή πόλη: η περίπτωση της Βέροιας = Effects and expectations from the exist of the universities in small cities: The case of Veria

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επιπτώσεις και προσδοκίες από τη λειτουργία ενός τμήματος ΑΕΙ σε μια μικρή πόλη: η περίπτωση της Βέροιας = Effects and expectations from the exist of the universities in small cities: The case of Veria

Αναστασιάδου, Ντιάνα

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα οφέλη και τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύματος στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στην πόλη της Βέροιας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά θέματα περί της οργάνωσης της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφέρεια. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λόγοι ίδρυσης των περιφερειακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνέπειες ίδρυσης περιφερειακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σε γενικές γραμμές όλες οι προσεγγίσεις μέτρησης της αναπτυξιακής επίδρασης του πανεπιστημίου θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δυο μεγάλες ομάδες: εκείνες που προσεγγίζουν το πρόβλημα από την πλευρά της ζήτησης και τις άλλες που το προσεγγίζουν από την πλευρά της προσφοράς. Οι οικονομικές συνέπειες στην τοπική οικονομία από τη λειτουργία του πανεπιστημίου δεν είναι τόσο σημαντικές όσο θα ανέμενε κανείς, με βάση τη διεθνή εμπειρία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναπτυξιακή επίδραση του πανεπιστημίου στην πόλη της Βέροιας , μέσα από την οικονομική και κοινωνική εικόνα της πόλης. Γενικότερα η τοπική κοινωνία υπαγορεύει τη στάση της από την αντίληψη ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν μια κύρια πηγή εισοδήματος, αναμένοντας γρήγορα αποτελέσματα , γεγονός που πολλές φορές δημιουργεί και εντάσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία. Η έρευνα στα πλαίσια της παρούσας διατριβής επικεντρώθηκε στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που αφορούν τους κατοίκους του νομού Βέροιας και τις απόψεις τους σχετικά με τις επιπτώσεις που είναι απόρροια της ύπαρξης των φοιτητών στην πόλη. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια ακολουθούν τα συμπεράσματα της παρούσας διατριβής, τα παραρτήματα και η βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πανεπιστήμια - Διοίκηση και οργάνωση
Οικονομικές προβλέψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.