Οι τεχνολογίες εξόρυξης πληροφοριών και αποθήκης δεδομένων = Data mining and data warehouses

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι τεχνολογίες εξόρυξης πληροφοριών και αποθήκης δεδομένων = Data mining and data warehouses

Γκούρλα, Ιωάννα

Στην πτυχιακή εργασία, εξετάσθηκαν τα αντικείμενα της εξόρυξης πληροφοριών (data mining) και αποθηκών δεδομενών(data warehouses) τα οποία είναι πολυ ευρέα.Στο πρώτο κεφαλαίο αναλύονται τις βάσεις δεδομένων οι θεμελιώδεις έννοιες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, τη χρήση και την υλοποίηση των βάσεων δεδομένων.μΕν συνεχεία , παρουσιάζονται οι αποθήκες δεδομένων και το πρόβλημα της ετερογένειας των βάσεων δεδομένων το οποίο λύνεται με τις αποθήκες δεδομένων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα για το πως λειτουργεί το data warehouse στις επιχειρήσεις και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε αυτές. Παρακάτω αναλύεται η εξόρυξη δεδομένων η οποία την τελευταία δεκαετία γνώρισε ανάπτυξη για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εύρεσης χρήσιμης πληροφορίας από μεγάλες βάσεις δεδομένων, διότι ο όγκος των δεδομένων διπλασιάζεται κάθε χρόνο και η χρήσιμη πληροφορία δείχνει να μειώνεται. Κατόπιν εξετάζεται η εξόρυξη γνώσης (data mining) από την πλευρά των επιχειρήσεων, τι οφέλη και τι πλεονεκτήματα προσφέρει στις επιχειρήσεις. Και τέλος δίνονται οι πρακτικές εφαρμογές της εξόρυξης πληροφοριών (Data mining) και των αποθηκών δεδομένων(data warehouses).

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Εξόρυξη δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.