Πολυμεσική εφαρμογή αλγορίθμων συμπίεσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πολυμεσική εφαρμογή αλγορίθμων συμπίεσης

Πατσιούρα, Ελένη
Καραμήτρος, Ιωάννης

Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που διακινείται διαμέσου των δικτύων υπολογιστών επιβάλλει τη χρησιμοποίηση μεθόδων συμπίεσης που αποσκοπούν στη μείωση των απαιτήσεων μετάδοσης ή αποθήκευσης των μεταδιδόμενων σημάτων. Ανάλογα με τη σχέση που έχει η αρχική πληροφορία με το αποτέλεσμα της αποσυμπίεσης υπάρχουν δύο κατηγορίες μεθόδων συμπίεσης: οι τεχνικές με απώλειες (lossy compression) και οι τεχνικές χωρίς απώλειες (lossless compression). Οι τεχνικές χωρίς απώλειες δε μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της πληροφορίας κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Κατά συνέπεια, η πληροφορία που προκύπτει κατά την αποσυμπίεση είναι ακριβές αντίγραφο της αρχικής. Τεχνικές αυτής της μορφής, χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση δεδομένων τα οποία δε θα πρέπει να αλλοιωθούν κατά τη διαδικασία της συμπίεσης ή της αποσυμπίεσης (π.χ. απλό κείμενο). Αντίθετα, οι τεχνικές με απώλειες αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της πληροφορίας κατά τη διαδικασία της συμπίεσης. Η εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη συμπίεση και τους αλγορίθμους συμπίεσης, αλλά και την πολυμεσική τους παρουσίαση μέσω της εφαρμογής Macromedia Flash Professional 8, με σκοπό την ανάλυση των λειτουργιών των αλγόριθμων βήμα προς βήμα. Εύστοχα αναλύει κάποιους αλγορίθμους συμπίεσης και το πως επιτυγχάνεται η συμπίεση αρχείων βάση αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αλγόριθμοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.