Διαχείριση πολυεπίπεδης εφοδιαστικής αλυσίδας = Multi - echelon supply chain management

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διαχείριση πολυεπίπεδης εφοδιαστικής αλυσίδας = Multi - echelon supply chain management

Φωτιάδης, Νικόλαος
Χρυσίδου, Μαρία

Οι πρόοδοι στην τεχνολογία του συστήματος των πληροφοριών είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην εξέλιξη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής προόδου, οι εταίροι της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν πλέον να εργαστούν σε στενό συντονισμό με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας σε επίπεδο επιδόσεων και οι πραγματικές επιστροφές μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ των εταίρων Η αυξανόμενη ανάγκη των εταιρειών να ανταγωνίζονται πάνω στις διαστάσεις του κόστους, της ποιότητας, της ταχύτητας, της ευελιξίας, της καινοτομίας και των υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν συστήματα logistics που να είναι πιο αποδοτικά από τα αντίστοιχα του παρελθόντος. Έτσι, ιδίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες, παρατηρούμε ότι τα logistics και η εφοδιαστική αλυσίδα έχουν μετατοπιστεί από απλές (ή ασήμαντες) λειτουργικές διαδικασίες, σε λειτουργίες εταιρικού επιπέδου (δηλαδή σε τμήματα μέσα στις επιχειρήσεις). Αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ότι μέσω μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος κάθε επιχείρησης,δηλαδή η μείωση του κόστους και η αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία του συστήματος των πληροφοριών είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην εξέλιξη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής προόδου, οι εταίροι της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν πλέον να εργαστούν σε στενό συντονισμό με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας σε επίπεδο επιδόσεων και οι πραγματικές επιστροφές μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ των εταίρων. Στην παρακάτω εργασία αναλύεται η έννοια και οι μορφές πολυεπίπεδων εφοδιαστικών αλυσίδων, την ανταλλαγή πληροφοριών που παρατηρείται σε αυτές, καθώς και τα μέτρα απόδοσης. Τέλος, παρατίθενται διάφορες μελέτες περιπτώσεων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)