Σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα = Modern banking products

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα = Modern banking products

Θανά, Καλλιόπη-Ανίλα

Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής θα γίνει µια παρουσίαση τόσο των επιχειρηματικών προϊόντων-υπηρεσιών της ελληνικής αγοράς, όσο και του τεχνολογικού επιπέδου εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων αναφορικά µε τα προαναφερθέντα προϊόντα. Αναλυτικότερα θα ερμηνευθούν έννοιες του Leasing, Factoring, ERP, Forfaiting, Franchising, Ε.Κ.Υ.Κ., venture capital, Ε.Κ.Ε.Σ., και διάφορα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών. Αναλυτικά, θα ερμηνευθεί η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), αναλύοντας την ιστορική εξέλιξή της, τα είδη χρηματοδότησης, παράλληλα θα παραθέσουμε και ένα παράδειγμα λειτουργίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην επιχείρηση. Τέλος θα παρουσιαστούν πίνακες με τις εταιρείες leasing στην Ελλάδα. Μετά θα ερμηνευθεί η έννοια του Factoring, παραθέτοντας την έννοια του Factoring, τους κινδύνους, τις διαφορές από τα τραπεζικά δάνεια, την ιστορία, και τέλος τα είδη Factoring. Για την καλύτερη κατανόηση θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα λειτουργίας Factoring σε μία επιχείρηση καθώς και πίνακες με τις εταιρίες Factoring που υπάρχουν στην Ελλάδα. Επίσης θα ερμηνευθεί η έννοια των συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (Enterprise Resource Planning, ERP), ο στόχος του, τα οφέλη και τέλος ένα παράδειγμα λειτουργίας του συστήματος ERP σε μία επιχείρηση. Θα αναλυθεί ο ορισμός του Forfaiting, η λειτουργία του στις επιχειρήσεις καθώς τα πλεονεκτήματα από το Forfaiting. Θα ερμηνευθεί ο ορισμός του Franchising, ο θεσμός και οι βασικοί όροι του, η προέλευση του Franchising και τέλος ο ρόλος των τραπεζών στο Franchising. Παρακάτω θα ερμηνευθεί η έννοια του VENTURE CAPITAL. Αναλυτικότερα θα παρουσιαστεί η διεθνή πρακτική του VC, οι μορφές, τα οφέλη, η ρευστοποίηση χρηματοδότησης VC, οι διαφορές VC από την Τραπεζική Χρηματοδότηση, οι κίνδυνοι, ο θεσμός του VC και οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα και τέλος θα ερμηνευθεί η έννοια και ο σκοπός των Ε.Κ.Ε.Σ.. Τέλος, θα παρουσιαστούν διάφορα Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών όπως: Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμής με Πιστωτικές Κάρτες, οι Χρεωστικές Κάρτες, Χρηματοοικονομικό EDI (Financial Electronic Data Interchange), Έξυπνες Κάρτες, Κάρτες Αποθηκευμένης Αξίας, Ηλεκτρονικές Επιταγές – Electronic Check Systems και Ενοποιημένα Συστήματα πληρωμών (Unified Payment Systems). Τέλος, θα παρουσιαστούν οι προοπτικές των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πληρωμών καθώς και τα προβλήματα των Συστημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)
Factoring
Venture capital
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)