Εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα της υγείας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα της υγείας

Γκαρανάτσιου, Νίκη

Οι εφαρμογές της πληροφορικής στον τομέα της υγείας έχουν διαμορφώσει την ειδικότητα της ιατρικής πληροφορικής, η οποία περιλαμβάνει τις θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της επεξεργασίας πληροφοριών και επικοινωνιών και βασίζεται σε γνώσεις και εμπειρία από τις διεργασίες στην ιατρική και τη φροντίδα υγείας. Η ιατρική πληροφορική εντάσσεται πλέον σε ένα επιστημονικό πεδίο, την πληροφορική υγείας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των υπηρεσιών υγείας και είναι η επιστήμη και η τεχνολογία της επεξεργασίας ευρύτερων πληροφοριών στο τομέα της υγείας. Οι εφαρμογές της πληροφορικής υγείας έχουν ως σκοπό την εισαγωγή πληροφοριακών μεθόδων και συστημάτων στη διοίκηση, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των μονάδων υγείας. Οι στόχοι της ιατρικής πληροφορικής είναι: Η βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης και του επιπέδου υγείας του πληθυσμού Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της πληροφορικής συνδυάζεται με τις τεχνολογίες επικοινωνίας, διαμορφώνοντας ένα νέο τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, ο οποίος τομέας βασίζεται κυρίως στην ιδέα της συνεργασίας και των πολλαπλών τρόπων πρόσβασης με εκτεταμένη εφαρμογή μεθόδων τηλεπικοινωνιών, δικτύωσης και χρήσης του internet. Στο συγκεκριμένο τομέα εντάσσεται η τηλεϊατρική και η τηλε-υγεία γενικότερα, με πολλές εφαρμογές στη πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Όλες οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν το ρόλο της πληροφορικής στην υγεία από υποστηρικτικό σε στρατηγικό. Στόχος της εργασίας είναι να κατανοήσουμε την έννοια των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας. Να παρουσιαστούν αναλυτικά οι λειτουργίες ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και τα διάφορα υποσυστήματα του, να αναφερθεί ο ρόλος των πληροφορικών συστημάτων στο χώρο της υγείας και ο ρόλος τους στα νοσοκομεία, και να προσεγγίσουμε επίσης, το σημαντικό θέμα της ασφάλειας και τις τεχνικές ανάπτυξης των ασφαλών πληροφορικών συστημάτων. Ακόμη, να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και να προσεγγίσουμε τις κυριότερες έννοιες της Τηλεϊατρικής. Να γίνει ανάπτυξη της έννοιας των Έμπειρων Συστημάτων, να γνωρίσουμε το τεχνολογικό περιβάλλον, καθώς και τον τρόπο κωδικοποίηση και μετάδοσης των μηνυμάτων των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεϊατρική
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)