Το σύστημα δικαιόχρησης (franchising) στην Ελλάδα: όμιλος εταιριών Γερμανός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το σύστημα δικαιόχρησης (franchising) στην Ελλάδα: όμιλος εταιριών Γερμανός

Γεωργάρας, Φώτης

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι ο θεσμός του Συστήματος Δικαιόχρησης και η χρησιμοποίηση αυτού ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης από τον Όμιλο Εταιριών Γερμανός. Γίνεται αναφορά στο εννοιολογικό περιεχόμενο της Δικαιόχρησης, τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού, τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων της σύμβασης αυτής καθώς και τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της μεθόδου. Αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και μακροχρόνια διατήρηση ενός συστήματος Δικαιόχρησης, καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα για την εφαρμογή του. Μελετάται ο Όμιλος Εταιριών Γερμανός. Γίνεται αναφορά στο ιστορικό της εταιρίας, την αποστολή – όραμα και προοπτικές που έχει σήμερα, του τομείς όπου δραστηριοποιείται και τέλος τη στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόζει με τη χρήση της Δικαιόχρησης. Τέλος με την χρήση των αριθμοδεικτών Ρευστότητας και Αποδοτικότητας, αξιολογείται η πορεία του Ομίλου για τα έτη 2001-2008.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)
Franchising

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.