Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων: business to business (B2B)

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων: business to business (B2B)

Σπατάλας, Χρήστος

Αρχικά και αναλύεται ο όρος Ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως επίσης και ο όρο Β2Β αγορές. Έπειτα εξετάζεται η εξελικτική πορεία και ακλουθούν οι προϋποθέσεις επιτυχίας ενός Β2Β Marketplace, που θα παρέχει όσο τον δυνατόν περισσότερες και καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με γνώμονα τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται εκτενέστερα οι οροί CRM και ERP όπως και τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα, οι τεχνικές που εφαρμόζονται και γενικότερα η χρησιμότητα που έχουν όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων(B2B). Επίσης δυο κεφάλαια είναι αφιερωμένα στην πρόθεση να κατανοήσουμε την ύπαρξη και την αναγκαιότητα του ελευθέρου λογισμικού και ειδικότερα, τα προγράμματα ERP ανοιχτού κώδικα. Εν κατακλείδι παρατίθενται ερευνητικές προσεγγίσεις και συμπεράσματα, όπως επίσης και τα οφέλη, αλλά και οι κίνδυνοι που βρίσκονται «μέσα» από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκαν πηγές από πανεπιστήμια του εξωτερικού και του εσωτερικού, εκδοτικούς οίκους και τοποθεσίες του διαδικτύου που ειδικεύονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Δεδομένης της έλλειψης ελληνικής βιβλιογραφίας, η μεταφορά της εξειδικευμένης ορολογίας στην γλώσσα μας, ήταν τέτοια που να καλύπτει τις ανάγκες κατανόησης των θεμάτων που θίγονται, ακολουθώντας μια διαδικασία απλούστευσης των δυσνόητων όρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)