Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Στάμου, Ντανιέλα

Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αντικειμενικός σκοπός είναι η παρουσίαση του Χ.Α.Α. από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έως και σήμερα. Αρχικά έγινε αναφορά στην ιστορική πορεία του Χρηματιστηρίου καθώς και των μεταβολών που είχε έως ότου φτάσει στην σημερινή του μορφή και λειτουργία. Παρατίθενται οι όροι και οι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής τίτλων στο Χ.Α.Α. καθώς και οι υποχρεώσεις των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α.. Ακολουθεί ανάλυση της δομής του Χ.Α.Α. και ειδικότερα της μετοχικής σύνθεσής του, των υποχρεώσεων και των κυρώσεων των μελών του και των συνδρομητών του. Παρουσιάζονται τα όργανα διοίκησης και εποπτείας του Χ.Α.Α. και πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο , η Γενική Συνέλευση του Χ.Α.Α. καθώς και τα εποπτικά όργανα Γίνεται αναφορά στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Αναφέρεται το σύστημα διαπραγμάτευσης μετοχών, η τιμή κλεισίματος των μετοχών και το κόστος των συναλλαγών. Τα έντυπα του Χ.Α.Α. παρατίθενται οι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία ενός Χρηματιστηρίου Αξιών, η έννοια της ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας και η έννοια της χρηματιστηριακής αξίας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη διεθνή εικόνα του Χ.Α.Α.. Παρουσιάζονται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και οι κλάδοι του Χ.Α.Α. με ενδεικτική αναφορά στις εταιρείες του κάθε κλάδου, καθώς και οι δείκτες του Χ.Α.Α.. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά κάποια άρθρα από την νομοθεσία που διέπει το Χ.Α.Α..Τέλος παρουσιάζεται διαγραμματικά και γίνεται σχολιασμός της συγκρίσεις του Χ.Α.Α. με τα ξένα χρηματιστήρια καθώς και η πορεία του Γενικού Δείκτη και των κλάδων τα τελευταία δέκα έτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)