Η ηλεκτρονική ενημέρωση στην πόλη των Γρεβενών : έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η ηλεκτρονική ενημέρωση στην πόλη των Γρεβενών : έρευνα

Πολύζος, Χρήστος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην πόλη των Γρεβενών όσο αφορά την ηλεκτρονική ενημέρωση των κατοίκων της μέσω ηλεκτρονικών σελίδων και blogs τοπικού επιπέδου. Τα ανωτέρω είναι αποτέλεσμα έρευνας μέσω ερωτηματολογίου στους κατοίκους της πόλης βασισμένη σε σημερινά δεδομένα. Η έρευνα έγινε στις 6-8 Απριλίου 2012 ώρα 11:00-13:30 μ.μ. σε τυχαίο δείγμα 400 ατόμων και των δύο φύλων, διαφόρων ηλικιών και μορφωτικού επιπέδου, εργαζόμενους και μη σε δημόσιο χώρο στην πόλη των Γρεβενών. Αξίζει να σημειώθεί ότι η ευρυζωνική επικοινωνία του δήμου Γρεβενών περιορίζεται λόγω ανεπάρκειας υποδομών στην πόλη των Γρεβενών και η έρευνα δεν αφορά τα γύρω χωριά που ανήκουν στο Δήμο. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε γενικού τύπου (φύλο, ηλικία, μόρφωση, απασχόληση ή μη) και στις ειδικού τύπου που αφορούν αποκλειστικά το αντικείμενο της έρευνας (Ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για τα νέα των Γρεβενών; Αν ναι από πού; Ποια θέματα σας ενδιαφέρουν; Είστε ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική ενημέρωση; Σας ενδιαφέρει η δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού της πόλης;).Επίσης υπάρχει το ερώτημα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού της πόλης για επαγγελματική προβολή ανθρώπων και επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν σε αυτόν. Τα συμπεράσματα της εργασίας είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων που η έρευνα παρουσίασε καθώς και η αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε μορφή γραφήματος διαφόρων τύπων ανάλογα με το είδος τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τύπος - Ελλάδα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.