Ηλεκτρονική υγεία και τηλεϊατρική

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ηλεκτρονική υγεία και τηλεϊατρική

Πετσέτα, Ιωάννα

Η ηλεκτρονική υγεία, περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στον τοµέα της υγείας. Στόχος της είναι η συγκέντρωση, ανάλυση και αποθήκευση κλινικών δεδομένων σε όλες τις µορφές καθώς και την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων ανάμεσα στις µονάδες παροχής υγείας, τους ασφαλιστικούς φορείς και τις υγειονομικές αρχές. Στην Ελλάδα ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος δεν έχει αναπτυχθεί παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ευρεία χρήση του σε άλλες χώρες και παρά τις επιτακτικές ανάγκες ανάπτυξης και εφαρμογής του. Κατά την διακομιδή ασθενών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο ή κατά την εισαγωγή αυτών από το ένα τµήµα στο άλλο, επιβάλλεται η πλήρης, διαφανής και αποτελεσματική ροή της ιατρικής πληροφορίας, ενώ παράλληλα τα δεδομένα απαιτούν διατήρηση και συντήρηση από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό µε στόχο τη βελτίωση της υγείας. Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής, οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, οι ιατρικές δικτυακές πύλες και τα πιο σύγχρονα μέσα της πληροφορικής, προϋποθέτουν την ευρεία αποδοχή της ιατρικής ηλεκτρονικής επεξεργασίας, που στην πραγματικότητα αποτελεί µια οργανωτική τεχνολογία στόχος της οποίας είναι να διευκολυνθεί το έργο της παροχής υγείας και να βελτιωθούν οι συνθήκες των μονάδων υγείας. Πιο συγκεκριμένα η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή μπορεί να υποστηρίξει το σχεδιασμό κλινικών επεμβάσεων και να διευκολύνει γενικότερα την έρευνα και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας, εφόσον ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα τόσο για τις κωδικοποιήσεις των νόσων όσο και για τις απαιτούμενες διασυνδέσεις. Είναι αυτονόητο πως η σωστή χρήση των υπηρεσιών πληροφορικής είναι προς όφελος των υπηρεσιών υγείας και είναι εφικτό να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους οργανισμούς υγείας που δύναται να τις εφαρμόσουν

Thesis
NonPeerReviewed

Υγεία και υγιεινή
Τηλεϊατρική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)