Η αποτίμηση της επωνυμίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Η αποτίμηση της επωνυμίας

Αυγενάκης, Γεώργιος

Η εργασία πραγματεύεται το μεγάλο ζήτημα της αποτίμησης της επωνυμίας, δηλαδή η μέτρηση της αξίας της, και τα θέματα που συνδέονται με αυτήν. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι από τη μια να παρουσιαστεί η λογιστική αντιμετώπιση της αξίας των επωνυμιών, που συνδέεται άμεσα με την φήμη και πελατεία της επιχείρησης, και από την άλλη να εξεταστούν οι διαθέσιμες μέθοδοι μέτρησης της αξίας της επωνυμίας, ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Η εργασία προσπαθεί να δώσει μια γενική εικόνα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, ώστε να κατανοήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται η επωνυμία. Επίσης αποσαφηνίζεται ο ορισμός της επωνυμίας (brand) και της αξίας ή υπεραξίας της επωνυμίας (brand equity), ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τι αφορά η αποτίμηση. Έπειτα ασχολείται με το κύριο θέμα της εργασίας και παρουσιάζεται η σχέση της επωνυμίας με την φήμη και πελατεία και η εμφάνιση της αξίας των στοιχείων αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης ή αλλιώς η λογιστική αντιμετώπιση των στοιχείων αυτών. Περιγράφει την διαδικασία αποτίμησης της επωνυμίας και συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους γίνεται η αποτίμηση, τα βήματα που ακολουθούνται και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της επωνυμίας, ώστε να περιληφθούν στην εκάστοτε μέθοδο αποτίμησης. Περιγράφει αναλυτικά τις κυριότερες μεθόδους που χρησιμοποιούν σήμερα οι επιχειρήσεις προκειμένου να αποτιμήσουν τις επωνυμίες τους. Υπάρχουν 4 ειδών μοντέλα αποτίμησης επωνυμίας: χρηματοοικονομικά, συμπεριφορικά ή ψυχογραφικά, σύνθετα και μοντέλα εισροών/ εκροών. Παρουσιάζονται τα οφέλη που έχει για την επιχείρηση η διενέργεια αποτίμησης της επωνυμίας, αλλά και τα πιο σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της, που δίνουν στους εχθρούς της αποτίμησης της επωνυμίας επιχειρήματα για το ανώφελο της διενέργειας αποτιμήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)