Διεθνή πρότυπα σε σχέση με τη διεθνή χρηματοοικονομία και το διεθνές νομισματικό ταμείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διεθνή πρότυπα σε σχέση με τη διεθνή χρηματοοικονομία και το διεθνές νομισματικό ταμείο

Κόκκινος, Ιωάννης

Η εργασία αναφέρεται στα διεθνή πρότυπα, στη διεθνή χρηματοικονομία και το διεθνές νομισματικό ταμείο. Όλες οι προαναφερθείσες αναφορές γίνονται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης, αφού μέσα από κανονισμούς και οδηγίες που θεσπίζει λειτουργούν τα διεθνή πρότυπα στην Ελλάδι και στις άλλες χώρες μελή της. Δίνονται μέσα από την εργασία αυτή οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές που έγιναν στα διεθνή λογιστικά πρότυπα και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται με τη διεθνής χρηματοοικονομία και το διεθνές νομισματικό ταμείο. Σκοπός είναι να γίνει μια συνοπτική ανάλυση τόσο των οδηγιών όσο και των επιπέδων που εφαρμόζονται τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Διεθνής χρηματοοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.