Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

Κομψαρά, Ευαγγελία

Με την εργασία, θα γίνει προσπάθεια να περιγραφούν με απλότητα και σαφήνεια τα πιο σημαντικά άρθρα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως ισχύει στη χώρα μας, προκειμένου να επισημανθεί το νομικό και οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται με νομιμότητα όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις. Θα γίνει εκτενής αναφορά στα πιο σημαντικά άρθρα, απογυμνωμένα όμως από τους νομικούς όρους και τις περιττές λεπτομέρειες, προκειμένου να γίνει κατανοητή η ουσία αυτής της πτυχιακής εργασίας: η κατανόηση σε βάθος του ρόλου και της δομής του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και η σημαντικότητά του στις ελληνικές συναλλαγές. Τέλος, θα δοθούν παραδείγματα από ελληνικές επιχειρήσεις που υπέπεσαν σε παραβάσεις του Κώδικα, προκειμένου να μελετηθεί στην πράξη η εφαρμογή του, να διαπιστωθούν τυχούσες δυσκολίες και δυσνόητες έννοιες, αλλά και να κριθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησης ορισμένων άρθρων του ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)