Διαχείριση σχέσεων πελατών με πληροφοριακά συστήματα (e-CRM)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαχείριση σχέσεων πελατών με πληροφοριακά συστήματα (e-CRM)

Μποσνάκη, Καλλιόπη

Η Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM), που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι ένα θέμα υψηλής προτεραιότητας στην ατζέντα κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συνηθισμένα προβλήματα που εντοπίζονται στα έργα CRM σχετίζονται με τη φάση προετοιμασίας των οργανισμών πριν από την υιοθέτηση και υλοποίηση της λύσης CRM (δηλ. σχεδιασμός διαδικασιών, οργανωτικής δομής κ.α.) αλλά και με τη φάση μέτρησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων αυτών (χρήση μετρικών/ συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης της εκάστοτε εφαρμογής). Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να προσφέρει στον αναγνώστη μια συνοπτική επισκόπηση του γνωστικού αυτού αντικειμένου, σε συνδυασμό με την παρουσίαση σχετικών περιπτώσεων επιχειρήσεων. Στόχος της εργασίας είναι, να δώσει μια σαφή εικόνα σχετικά με τη θεωρητική διάσταση του αντικειμένου, αλλά κυρίως μια ενδεικτική αποτύπωση της τρέχουσας επιχειρηματικής πραγματικότητας μέσα από τα αντίστοιχα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Στοχεύεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση των αναδυόμενων τεχνολογιών – εφαρμογών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται με ολοένα μεγαλύτερο ρυθμό από τις επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες καθώς και το «χτίσιμο» μακροχρόνιων δεσμών μαζί τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Πελατειακές σχέσεις
Πληροφορική - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.