Νέες τεχνολογίες και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης: εφαρμογή στα Γρεβενά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Νέες τεχνολογίες και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης: εφαρμογή στα Γρεβενά

Σιάτρας, Κωνσταντίνος

Mπροστά στις νέες προκλήσεις, τα νέα μοντέλα που επιβάλλουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας στον χώρο των διοικητικών επιστημών και των τεχνολογιών του περιβάλλοντος, προσφέρουν λύσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων. Η επιστήμη έχει αναδείξει πιο «καθαρές» τεχνολογίες που επιτυγχάνουν μεταξύ άλλων: εξοικονόμηση και πιο βέλτιστη χρήση της ενέργειας, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τεχνολογίες με μειωμένες εκπομπές βλαβερών αερίων, εξοικονόμησης νερού, αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης υλικών, προϊόντα σχεδιασμένα με βάση την ανάλυση κύκλου ζωής και άλλα.Παράλληλα, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) και τα συστήματα ποιότητας, έχουν εισάγει στο παραδοσιακό μοντέλο διαχείρισης και διοίκησης τις έννοιες της βιωσιμότητας, της βέλτιστης χρήσης των διαθέσιμων φυσικών πόρων, τις διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της συνεχούς βελτίωσης, της επιμόρφωσης και συμμετοχής των εργαζομένων. Η Κοινωνία της Πληροφορίας μπορεί να υποστηρίξει στόχους περιβαλλοντικούς και βιώσιμης ανάπτυξης με πολλούς τρόπους με την δημιουργία δομικών στοιχείων για να μπεί η αρχή της βιωσιμότητας σε εφαρμογή. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της Κοινωνία της Πληροφορίας, έχουν λάβει χώρα πολλές πρωτοβουλίες που συνδέουν τις τεχνολογιες διαχείρισης με πληροφοριακές εφαρμογές με σκοπό την χρήση και διανομή της πληροφορίας που συλλέγουν πρός ερευνητική ή και εφορμοσμένη χρήση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.