Η ναυτιλία στην Ελλάδα: μια εξέταση των λιμανιών της Ελλάδας = Navy in Greece: examination of ports in greece

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ναυτιλία στην Ελλάδα: μια εξέταση των λιμανιών της Ελλάδας = Navy in Greece: examination of ports in greece

Μεταλλίδης, Ευάγγελος

Ο κλάδος της Ελληνικής Ναυτιλίας είναι ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας. Πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου παρουσιάζει μεγέθη και ρυθμό επέκτασης, ανάλογο εκείνων των ρυθμών των πιο αναπτυγμένων χωρών τόσο της Ευρώπης όσο και των χωρών της Ανατολής. Στην εργασία αυτή γίνεται μια παρουσίαση του κλάδου πιο αναλυτικά και περιγράφεται η στενή συνάφεια του κλάδου με τον τομέα του εμπορίου. Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται φανερό ότι οι εμπορικές δραστηριότητες μιας χώρας δίνουν την μεγαλύτερη ώθηση στην Ναυτιλία να αναπτυχθεί. Συγκεκριμένα, περιγράφεται το ξεκίνημα του κλάδου της Ναυτιλίας στη χώρα μας, που ως γνωστόν είναι μια κατεξοχήν ναυτιλιακή χώρα λόγο της δομής και της γεωγραφικής της θέσης. Γίνεται μια αναφορά στους παράγοντες που συντέλεσαν στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του κλάδου στον Ελλαδικό χώρο. Παράλληλα γίνεται και ένας συνειρμός του πως συνδέθηκε ο τομέας του εμπορίου ήδη από τα αρχικά σταδία με τον κλάδο της Ναυτιλίας. Επίσης γίνεται μια παρουσίαση του στόλου στην εποχή που περιγράφουμε και γίνεται μια μικρή σύγκριση με το μεγέθους του στόλου στη σημερινή εποχή, ώστε να φανεί καθαρά το επίπεδο της ανάπτυξης που γνώρισε ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Γίνεται μια αναφορά στα εν ενεργεία λιμάνια στη χώρα μας αλλά και στο σημαντικότερο λιμένα της χώρας, τον λιμένα Πειραιά και η ανάπτυξη του, τα έργα υποδομής και οι στρατηγικές αυτού του ελληνικού κολοσσού ο οποίος βρίσκεται και ως εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο αξιών. Ακόμα παρατίθεται κ το επενδυτικό σχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Ναυτιλίας για την ανάπτυξη του λιμένα ώστε να είναι ανταγωνιστικός, ωφέλιμος οικονομικά ως προς την εμπορική και επιβατική ναυτιλία σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με άλλους λιμένες του κόσμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Λιμάνια - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.