Προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο

Παρασταστίδου, Ευτυχία
Βράκα, Βάϊα

Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται τα μέσα προστασίας και τρόπους με τους οποίους θα περιοριστεί η ανεξέλεγκτη παραβίαση των απόρρητων προσωπικών στοιχείων. Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζετε η αρχιτεκτονική του διαδικτύου καθώς επίσης και τα επίπεδα από τα οποία αποτελείτε και είναι τα εξής: το επίπεδο φυσικής πρόσβασης, το επίπεδο δικτύου, το επίπεδο μεταφοράς και το επίπεδο εφαρμογών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων, το οποίο είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων από κάθε είδους παράνομη επεξεργασία. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι νόμοι, οι διατάξεις και οι κανονισμοί που έχουν ψηφισθεί και ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα δικτυακό έγκλημα που αποτελεί συχνό φαινόμενο της σημερινής εποχής. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την ασφάλεια web εξυπηρετητών και των web εφαρμογών το οποίο είναι ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών . Συστατικά στοιχεία του web είναι οι web server και οι web browsers. Το πέ.πτο κεφάλαιο προβάλλει την ασφάλεια περι.έτρου του δικτύου ενός χρήστη και πιο συγκεκρι.ένα παρουσιάζει την αναγκαιότητα της χρήσεις φραγ.άτων ασφαλείας (firewalls). Το έκτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας αναφέρεται στην πιστοποίηση αυθεντικότητας, την τεχνική δηλαδή μέσω της οποίας, ένας χρήστης πιστοποιεί ότι είναι αυτός που δηλώνει και όχι κάποιος άλλος. Το έβδομο κεφάλαιο εξετάζει την κρυπτογραφία και αναλύει τις μεθόδους, οι οποίες μετατρέπουν τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ευανάγνωστα από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ψηφιακές υπογραφές και πως μπορούν αυτές να εξασφαλίσουν την γνησιότητα και τη μη αλλοίωση του περιεχομένου ενός εγγράφου έχοντας την ίδια ισχύ της ιδιόχειρης υπογραφής. Στα επόμενα τρία κεφάλαια γίνεται ανάλυση για την ασφάλεια τριών εφαρμογών. Αρχικά, αναλύει τους τρόπους προστασίας των ηλεκτρονικών πληρωμών και όλων εκείνων των χαρακτηριστικών ασφαλείας που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί μια οικονομική συναλλαγή. Έπειτα, ασχολείται με μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του διαδίκτυο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρησιμοποιώντας δυο από τα πιο γνωστά πρωτόκολλα (REM, PGP) και διευκρινίζει τον τρόπο που θα σταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τον τελικό προορισμό του χωρίς να παραβιαστεί ή να αλλοιωθεί. ο δωδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζει στατιστικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί πάνω στην προστασία προσωπικών δεδο.ένων και δίνει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τους νέους στην Ελλάδα. Εν κατακλείδι, το δέκατο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο προβάλλει πιθανές απειλές στο διαδίκτυο, τρόπους διατήρησης της ανωνυ.ίας των χρηστών, τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά και δυνατούς τρόπους αντιμετώπισης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο (Internet)
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)