Συστήματα δικαιόχρησης Franchising: όμιλος εταιριών Γερμανός

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Συστήματα δικαιόχρησης Franchising: όμιλος εταιριών Γερμανός

Νάσιος, Αθανάσιος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ενασχόληση με έναν από τους τρόπους ανάπτυξης και εδραίωσης μιας εταιρείας, συγκεκριμένα το σύστημα δικαιόχρησης (franchise). Επιπλέον, η εργασία περιλαμβάνει στοιχεία της λειτουργίας του Ομίλου Εταιρειών Γερμανός καθώς επίσης και την εφαρμογή του συστήματος δικαιόχρησης στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)
Franchising

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.