Ανεργία: συνέπεις στο κοινωνικό σύνολο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανεργία: συνέπεις στο κοινωνικό σύνολο

Λαγός, Αναστάσιος

Σκοπός της εργασίας είναι η μαζική ανεργία, που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες οικονομίες, αποτελεί τον υπ’αριθμόν ένα κοινωνικό κίνδυνο σήμερα, βιώνεται ως ένας βαθύς τραυματισμός που αγγίζει το σύνολο της ιδιωτικής, οικογενειακής και κοινωνικής ζωής του άνεργου, αποτελεί τον πολλαπλασιαστή των ήδη υπαρχόντων κοινωνικών ανισοτήτων και μια από τις κύριες αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού. Η σημερινή κατάσταση της απασχόλησης δεν είναι το αποτέλεσμα της αναπόφευκτης δράσης ανεξέλεγκτων δυνάμεων, αλλά αποτέλεσμα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και επιλογών. Η κατανόηση του διττού χαρακτήρα της ανεργίας – ταυτόχρονα κυκλική και διαρθρωτική-είναι απαραίτητη για την επεξεργασία των αντίστοιχων πολιτικών καταπολέμισής της.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ανισότητα
Ανεργία - Στατιστικές μέθοδοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.