Η στάση των καταναλωτών ως προς τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας HACCP και ISO 9001:2000 = Consumers’ attitude about quality assurance systems, HACCP and ISO 9001:2000

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η στάση των καταναλωτών ως προς τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας HACCP και ISO 9001:2000 = Consumers’ attitude about quality assurance systems, HACCP and ISO 9001:2000

Καρακάση–Φεστερίδου, Άννα

Στην εργασία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων επιχειρείται μια προσπάθεια καταγραφής των απόψεων των καταναλωτών ως προς τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση διασφαλίζει την ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και συγκεκριμένα μέσω των συστημάτων HACCP και ISO 9001:2000. Ποιοι είναι δηλαδή οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τους επιχειρηματίες σχετικά με την εφαρμογή και διασφάλισης ποιότητας με συστήματα HACCP και ISO 9001:2000 αλλά και τους καταναλωτές στην απόφαση τους για αγορά κάποιων αγαθών και πως οδηγούνται σε αυτές τις αποφάσεις. Tο σύστημα HACCP ή διαφορετικά Ανάλυση Κινδύνων - Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, θεωρείται ένα εξειδικευμένο σύστημα Ελέγχου για τα τρόφιμα και αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Το σύστημα HACCP είναι υποχρεωτικό σύμφωνα βέβαια με την οδηγία 93/43 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η οποία έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 487/ΦΕΚ Β/1219/4.10.2000.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Ευρωπαϊκή Ένωση - Προστασία
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)