Μελέτη και κατασκευή της απαραίτητης υποδομής για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet café)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη και κατασκευή της απαραίτητης υποδομής για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet café)

Ηλιοπούλου, Μαρίνα

Προκειμένου να μελετηθεί και να κατασκευασθεί η απαραίτητη υποδομή για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου η καταγραφή των απαιτούμενων πληροφοριών ξεκίνησε με τα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του επικείμενου καταστήματος και την περιγραφή του χώρου και το καθεστώς λειτουργίας που αυτό θα ακολουθήσει. Στο πρώτο κεφάλαιο ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με το ιστορικό της γέννησης του ίντερνετ στην Ελλάδα, καθώς και με τους φορείς με τους οποίους ελέγχεται το Διαδίκτυο. Στο δεύτερο κεφάλαιο η ανάλυση προχωρά με τα χαρακτηριστικά των τοπικών δικτύων, τα χαρακτηριστικά του ασύρματου τοπικού δικτύου και η ασφάλεια αυτού, πώς αυτό εγκαθίσταται, οι τρόποι σύνδεσης και αναβάθμισης όπως και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί ένα τέτοιου είδους δίκτυο. Στο τρίτο κεφάλαιο το θέμα εξελίσσεται καταγράφοντας λεπτομερέστερα το προφίλ των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν, ποια είναι τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και τι πλεονεκτήματα διαθέτουν οι συγκεκριμένοι τύποι υπολογιστών που θα πλαισιώσουν την επιχείρησή μας. Η ίδια πορεία ακολουθείται και για τους εκτυπωτές. Παράλληλα, σκιαγραφείται η έννοια του ADSL, ποιος είναι ο τεχνικός εξοπλισμός που απαιτεί, ποια είναι τα διαθέσιμα πακέτα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και ποιο τελικά θα αποτελέσει την επιλογή για το δικό μας ίντερνετ καφέ. Στο τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη της εργασίας προχωρώντας με την επιλογή του απαραίτητου προγράμματος λογισμικού που θα υιοθετήσει η επιχείρηση και με το οποίο θα βοηθηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, ποιες είναι οι βοήθειες που παρέχει στον επιχειρηματία και στους υπαλλήλους, πώς γίνεται η εγκατάσταση του λογισμικού και ποιες είναι οι απαιτήσεις για την σωστή του εγκατάσταση. Η εργασία κλείνει με τα Συμπεράσματα όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα από την μελέτη του θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.