Το σύγχρονο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Το σύγχρονο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή

Νάτσης, Νικόλαος

Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά να παρουσιάσει τις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων που έχει στην διάθεσή του ο επενδυτής και στη συνέχεια να παραθέσει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επιλογή του ιδανικού χαρτοφυλακίου ανάλογα με το ιδιαίτερο προφίλ του κάθε επενδυτή. Στο πρώτο κομμάτι η εργασία μου επικεντρώνεται με συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων όπως για παράδειγμα τραπεζικά προϊόντα, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα προϊόντα και εναλλακτικές μορφές επένδυσης, όπως χρυσός ή αγορά ξένου συναλλάγματος. Τα προϊόντα της κάθε κατηγορίας θα περιγραφούν σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την απόδοση που προσφέρουν και τον κίνδυνο που προϋποθέτουν. Στο δεύτερο κομμάτι θα υπάρξει μια προσέγγι-ση του ιδανικού χαρτοφυλακίου μέσα από την ανάλυση κινδύνου - απόδοσης σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτή. Θα αναφερθούν τρεις διαφορετικοί τρόποι ανακατανομής του κεφαλαίου των επενδυτών με στόχο την βέλτιστη απόδοση, έχοντας ως κύριο γνώμονα την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία κάθε επενδυτή, και στη συνέχεια θα αναφερθούν όλες εκείνες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός αποδοτικού συνόλου επενδύσεων. Τέλος, σε κάθε περίπτωση διαμόρφωσης χαρτοφυλακίου ιδιωτών επενδυτών θα επεξηγείτε και η ιδιαίτερη σημασία και ο ρόλος του εξειδικευμένου συμβούλου διαχείρισης περιουσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χαρτοφυλάκιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)